Regulamin

Przed dołączeniem do bloga, należy dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz z zakładką Dla autorów. Pomoże to lepiej przemyśleć swoją decyzję, odpowie na wiele potencjalnych pytań i rozwieje ewentualne wątpliwości. W razie potrzeby - zachęcamy do kontaktu z Administracją.

wstęp
Fabuła bloga oparta jest o aktualne wierzenia i religie uznawane za mity z całego świata, jednak fundamentem jest powieść Neila Gaimana „Amerykańscy bogowie” oraz serial o tym samym tytule, które były inspiracją administracji w tworzeniu bloga. Znajomość książki oraz serialu nie jest konieczna, gdyż blog będzie prowadzony według akcji kreowanej przez administrację i autorów, wykorzystując jedynie niektóre szczegóły z wspomnianych dzieł.

1. zasady ogólne
1. Akcja bloga rozgrywa się w czasach współczesnych w wyróżnionych miastach Ameryki Północnej. Blog ma charakter podróżniczy i serdecznie zachęcamy do wątkowania w więcej niż jednym mieście USA. Po więcej wiadomości na temat poszczególnych miejsc zapraszamy do zakładki MIEJSCA.

2. Zgłoszenia i rezerwacje przyjmowane są w zakładce ZAPISY. Od momentu przyjęcia zaproszenia dajemy autorowi równo 14 dni na opublikowanie karty postaci. Jednocześnie zastrzegamy sobie dwa dni na wysłanie zaproszenia. W razie, gdy autor nie będzie w stanie napisać karty przez dwa tygodnie, a jest pewny, że chce prowadzić zarezerwowaną postać, istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji o kolejne dwa tygodnie.

3. Każda nieobecność dłuższa niż dwa tygodnie powinna być zgłoszona administracji w celu przyznania urlopu. Maksymalny czas urlopu wynosi miesiąc, choć istnieje możliwość wydłużenia go w nagłych wypadkach.

4. Aktywność autorów będzie sprawdzana poprzez standardowe Listy Obecności trwające tydzień. Ci, którzy nie zgłoszą się pod wyznaczonym postem i przez siedem dni po zakończeniu listy nie dadzą znaku życia, zostaną usunięci z bloga wraz z opublikowanymi przez siebie kartami i postami.

5. Poprzez aktywny udział w życiu bloga rozumiemy również śledzenie Aktualności w ramce na stronie głównej. Pojawiać się w niej będą wszystkie najważniejsze i organizacyjne wiadomości, takie jak listy obecności, zmiany w regulaminie oraz zabawy. Zachęcamy również do czytania postępującej fabuły bloga w ramce z newsami.

6. Celem bloga jest zabawa w miłej i przyjaznej atmosferze, dlatego apelujemy o przestrzeganie zasad kultury oraz netykiety. Ewentualne spory pomiędzy autorami prosimy załatwiać prywatnie, a nie na forum bloga. 

2. mitologiczni bogowie
1. Niektóre z postaci mitologicznych objęte są kanonem. Część z nich została wypisana w zakładce POSTACIE KANONICZNE. Karta każdej postaci kanonicznej musi zostać sprawdzona przez administrację przed publikacją.

2. Możliwe jest również tworzenie postaci z religii, które mają jeszcze swoich wyznawców. Jednak w trosce o uczucia religijne autorów, one również podlegają sprawdzeniu przed publikacją.

3. Bogowie z mitologii, którzy nie mają już swoich wyznawców a także nie są postaciami kanonicznymi nie podlegają sprawdzaniu, jednak administracja zastrzega sobie prawo do cofnięcia karty, jeśli postać będzie niezgodna z realiami bloga lub też zostanie naruszony któryś z punktów regulaminu. Istnieje również możliwość sprawdzenia karty na życzenie autora.

4. Każdy bóg przybył do Ameryki wraz ze swoimi dawnymi lub aktualnymi wyznawcami. Dokładne daty przybycia poszczególnych panteonów wyszczególnione są w zakładce HISTORIA. Prosimy o zapoznanie się z nią. Nie dopuszczamy żadnych wyjątków w kwestii czasu przybycia do Ameryki.

5. Mitologiczni bogowie mogli brać udział w wydarzeniach znanych nam z kart historii. Zezwalamy tutaj na autorską kreatywność, o ile nie będzie ona zmieniała biegu historii właściwej.

3. karta postaci
1. Przed przystąpieniem do tworzenia karty postaci prosimy o zapoznanie się z wszystkimi podstronami zawartymi w zakładce DLA AUTORÓW, które mają za zadanie ułatwić odnalezienie się w wyznaczonych przez nas realiach.

2. Każdy autor może prowadzić więcej niż jedną postać. Nie nakładamy pod tym względem limitów, ale prosimy, aby pamiętać o prowadzonych przez siebie bohaterach i nie zaniedbywać żadnego z nich.

3. Na blogu nie funkcjonuje żaden wzór karty postaci, dlatego pozostawiamy autorom dowolność w kwestii jej formy. Apelujemy jednak o przejrzystość i estetykę.

4. Używane w kartach postaci zdjęcia powinny przedstawiać osoby realne – modeli, aktorów, sportowców, inne osoby publiczne. Sugerujemy również, aby rezerwować zawczasu dany wizerunek, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień na tym tle.

5. Na przestrzeni lat bogowie posługiwali i posługują się nadal wieloma fałszywymi danymi osobowymi, dlatego nie wymagamy przypisywania jednego imienia i nazwiska do danego boga. Co więcej – w linkach widoczne będą oryginalne imiona bóstw, czyli dla przykładu: Isztar, Horus, Telewizja, Motoryzacja

6. W karcie postaci powinny znaleźć się takie elementy jak: zdjęcie, mitologiczne imię, strona konfliktu (czy opowiadają się za nowymi czy starymi bogami, czy wolą zachować neutralność), miejsce aktualnego zamieszkania. Mile widziane będą również takie informacje jak: wykonywany zawód, opis charakteru czy historii.

7. Wszystkie posty oraz karta postaci powinny być etykietowane mitologicznym imieniem postaci. Dodatkowo: karty postaci etykietowane są [KP], opowiadania – [opowiadanie], natomiast zakładki zawierające dodatkowe informacje o postaci – [dodatkowe], a data ich publikacji powinna być przestawiona na rok 2015 lub wcześniejszy. Prosimy o nie dodawanie swoich nicków do etykiet!

4. inne
1. Odstęp pomiędzy kartami postaci wynosi 30 minut, natomiast post fabularny powinien widnieć na stronie głównej przez 2 godziny. Na blogu nie obowiązuje zasada trzech komentarzy, ale prosimy pamiętać o zwykłej autorskiej uprzejmości i poszanowaniu pracy innych autorów.

2. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do przejrzenia zakładki FAQ. Jeśli ona nie przyniosła odpowiedzi na pytanie – zapraszamy do zakładki ADMINISTRACJA. Możesz zostawić komentarz z zapytaniem bądź odezwać się bezpośrednio do którejś z administratorek.

3. Wraz z postępem fabuły ramka z wiadomościami będzie aktualizowana. Jeżeli chcesz, aby Twoja postać pojawiła się w newsach, na końcu karty dopisz hasło walczę.

4. Regulamin może ulec zmianie, jednocześnie zobowiązujemy się informować autorów w Aktualnościach o wprowadzonych poprawkach.
Szablon wykonany przez drama queen. Obsługiwane przez usługę Blogger.