Regulamin

Przed dołączeniem do bloga, należy dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz z zakładką Dla autorów. Pomoże to lepiej przemyśleć swoją decyzję, odpowie na wiele potencjalnych pytań i rozwieje ewentualne wątpliwości. W razie potrzeby - zachęcamy do kontaktu z Administracją.

wstęp
Fabuła bloga oparta jest o aktualne wierzenia i dawne mitologie z całego świata, jednak fundamentem jest powieść Neila Gaimana „Amerykańscy bogowie” oraz serial o tym samym tytule, które były inspiracją do stworzenia bloga. Znajomość książki oraz serialu nie jest konieczna, gdyż blog będzie prowadzony według akcji kreowanej przez autorów oraz administrację, czerpiąc jedynie inspiracje ze wspomnianych dzieł.

1. zasady ogólne
1. Akcja bloga rozgrywa się w czasach współczesnych w wyróżnionych miastach Ameryki Północnej. Blog ma charakter podróżniczy i serdecznie zachęcamy do wątkowania w więcej niż jednym mieście USA. Po więcej wiadomości na temat poszczególnych miejsc zapraszamy do zakładki MIEJSCA.

2. Zgłoszenia i rezerwacje przyjmowane są w zakładce ZAPISY. Od momentu wysłania zaproszenia dajemy autorowi równo 14 dni na jego zaakceptowanie i opublikowanie karty postaci. W razie, gdy autor nie będzie w stanie napisać karty przez dwa tygodnie, a jest pewny, że chce prowadzić zarezerwowaną postać, istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji o kolejne dwa tygodnie.

3. Każda nieobecność dłuższa niż dwa tygodnie powinna być zgłoszona administracji w celu przyznania urlopu. Maksymalny czas urlopu wynosi miesiąc, choć istnieje możliwość wydłużenia go na prośbę autora.

4. Aktywność autorów będzie sprawdzana poprzez comiesięczne Listy Obecności trwające tydzień. Ci, którzy nie zgłoszą się pod wyznaczonym postem i przez siedem dni po zakończeniu listy nie dadzą znaku życia, zostaną usunięci z bloga wraz z opublikowanymi przez siebie kartami i postami.
Uwaga! Osoby usunięte z bloga pragnące odzyskać kopie swoich kart mogą zgłosić się w tym celu do Skipper.

5. Poprzez aktywny udział w życiu bloga rozumiemy również śledzenie Ogłoszeń w ramce na stronie głównej. Pojawiać się w niej będą wszystkie najważniejsze i organizacyjne wiadomości, takie jak listy obecności, zmiany w regulaminie oraz zabawy. Zachęcamy również do czytania postępującej fabuły bloga w ramce z newsami.

6. Celem bloga jest zabawa w miłej i przyjaznej atmosferze, dlatego apelujemy o przestrzeganie zasad kultury oraz netykiety. Ewentualne spory pomiędzy autorami prosimy załatwiać prywatnie, a nie na forum bloga. 

2. mitologiczni bogowie
1. Niektóre z postaci mitologicznych objęte są kanonem. Część z nich została wypisana w zakładce POSTACIE KANONICZNE. Karta każdej postaci kanonicznej musi zostać sprawdzona przez administrację przed publikacją.

2. Możliwe jest również tworzenie postaci z religii, które mają jeszcze swoich wyznawców. Jednak w trosce o uczucia religijne autorów, one również podlegają sprawdzeniu przed publikacją. Więcej w zakładce FAQ.

3. Bogowie z mitologii, którzy nie mają już swoich wyznawców a także nie są postaciami kanonicznymi nie podlegają sprawdzaniu, jednak administracja zastrzega sobie prawo do cofnięcia karty, jeśli postać będzie rażąco niezgodna z realiami bloga lub też zostanie naruszony któryś z punktów regulaminu. Istnieje również możliwość sprawdzenia karty na życzenie autora.

4. Każdy bóg przybył do Ameryki wraz ze swoimi dawnymi lub aktualnymi wyznawcami. Dokładne daty przybycia poszczególnych panteonów wyszczególnione są w zakładce PRZYBYCIE DO AMERYKI. Podane tam daty wyznaczają moment, kiedy najwcześniej bóg z danego panteonu mógł przybyć do Ameryki.

5. Mitologiczni bogowie mogli brać udział w wydarzeniach historycznych. Zezwalamy tutaj na autorską kreatywność, o ile nie będzie ona zmieniała biegu historii.

3. karta postaci
1. Przed przystąpieniem do tworzenia karty postaci prosimy o zapoznanie się z wszystkimi podstronami zawartymi w zakładce DLA AUTORÓW, które mają za zadanie ułatwić odnalezienie się w wyznaczonych przez nas realiach.

2. Każdy autor może prowadzić więcej niż jedną postać. Nie nakładamy pod tym względem limitów, ale prosimy, aby pamiętać o prowadzonych przez siebie bohaterach i nie zaniedbywać żadnego z nich.

3. Na blogu nie funkcjonuje żaden wzór karty postaci, dlatego pozostawiamy autorom dowolność w kwestii jej formy. Prosimy jedynie o przejrzystość i estetykę.

4. Używane w kartach postaci zdjęcia powinny przedstawiać osoby realne – modeli, aktorów, sportowców, inne osoby publiczne. Sugerujemy również, aby rezerwować zawczasu dany wizerunek, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień na tym tle.

5. Na przestrzeni lat bogowie posługiwali i posługują się nadal wieloma fałszywymi danymi osobowymi, dlatego nie wymagamy przypisywania jednego imienia i nazwiska do danego boga. Co więcej – w linkach widoczne będą oryginalne imiona bóstw, czyli dla przykładu: Isztar, Horus, Telewizja, Motoryzacja

6. W karcie postaci powinny znaleźć się takie elementy jak: zdjęcie, mitologiczne imię, strona konfliktu (czy opowiadają się za nowymi czy starymi bogami, czy wolą zachować neutralność), miejsce aktualnego pobytu/zamieszkania. Mile widziane będą również takie informacje jak: ewentualne zajęcie/zawód, opis charakteru czy historii.

7. Wszystkie posty oraz karta postaci powinny być etykietowane mitologicznym imieniem postaci lub (w wypadku nowych bogów) nazwą tego co uosabiają (np. Telewizja, Internet itp.). Dodatkowo: karty postaci etykietowane są [KP], opowiadania – [opowiadanie], natomiast wszystkie zakładki zawierające dodatkowe informacje o postaci – [dodatkowe], a data ich publikacji powinna być przestawiona na rok 2015 lub wcześniejszy. Prosimy o nie dodawanie swoich nicków do etykiet!

4. inne
1. Odstęp pomiędzy kartami postaci wynosi 30 minut, natomiast post fabularny powinien widnieć na stronie głównej przez 2 godziny. Na blogu nie obowiązuje zasada trzech komentarzy, ale prosimy pamiętać o zwykłej autorskiej uprzejmości i aktywnym witaniu nowych postaci oraz komentowaniu opowiadań.

2. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do przejrzenia zakładki FAQ. Jeśli ona nie przyniosła odpowiedzi na pytanie – zapraszamy do zakładki ADMINISTRACJA. Możesz zostawić komentarz z zapytaniem bądź odezwać się bezpośrednio do którejś z administratorek.

3. Wraz z postępem fabuły ramka z wiadomościami będzie aktualizowana. Jeżeli chcesz, aby Twoja postać pojawiała się w newsach, na końcu karty dopisz hasło walczę.

4. Co jakiś czas na blogu pojawiać będą się zabawy, najczęściej polegające na pisaniu opowiadań. Udział w nich ma służyć jedynie rozrywce i jest nieobowiązkowy.

5. Regulamin może ulec zmianie. Informacje o wprowadzonych zmianach lub poprawkach pojawiać się będą w ramce Ogłoszenia.
Szablon wykonany przez drama queen. Obsługiwane przez usługę Blogger.