Spis mitologii

Poniższe symbole to odsyłacze. Przytrzymaj nad nimi kursor, a zobaczysz ich nazwę. Kliknij na nie, a przeniosą Cię do wybranej mitologii.


mezopotamska
Anu | An – ojciec wszystkich bogów
Abzu | Apsu – bóg wody, syn Tiamat
Baal – władca świata, bóg burzy, życiodajnego deszczu i odrodzenia
Bel – bóg ziemi, władca życia i śmierci, pan demonów
Dumuzi | Tammuz – bóg wiosny i urodzaju, opiekun pasterzy, kochanek Isztar
Enki | Ea – bóg wód, magii, kultury, mądrości, cywilizacji, sztuk, rzemiosł artystycznych, stwórca człowieka, wyrocznia, mąż Ninhursag/Damkiny
Enlil – bóg ziemi i wiatru, pan ludzkich losów
Ereszkigal – bogini rządząca światem podziemnym, siostra Isztar, żona Nergala
Isztar | Inanna | Astarte – bogini płodności, seksu, księżyca, wojny i miłości, siostra Ereszkigal
Gula – bogini uzdrawiania i opiekunka lekarzy
Marduk – bóg opiekuńczy miasta Babilon, Strażnik Prawa, Wielki Czarownik, Wielki Uzdrowiciel, zabójca Tiamat, personifikacja porządku
Nammu – bogini pierwotnych słonych wód, matka, która zrodziła niebo, ziemię i dała życie bogom
Nanna | Nannar – bóg Księżyca, mąż Ningal
Nebo | Nabu – bóg pisma, mowy, rzecznik bogów
Nergal – bóg świata podziemnego, zniszczenia i plag, mąż Ereszkigal
Ningal – bogini, żona Nanny
Ninhursag – bogini, symbol życia i płodności ziemi
Ninlil – dobroczynna i łaskawa bogini, żona Enlila
Nintur – opiekunka ciężarnych kobiet oraz uśpionej zimą roślinności
Ninurta – bóg wojny, burzy i rolnictwa
Szamasz | Babbar | Utu – bóg Słońca, sprawiedliwości i wróżbiarstwa, mąż Szeridy
Szerida | Aja – bogini światła, żona Szamasza
Sin – bóg księżyca
Tiamat | Leviathan – bogini pierwotnej głębiegipska
Amon – bóg Teb, który stał się głównym bogiem Egiptu, mąż Mut
Anubis – bóg śmierci i obrzędów pogrzebowych, syn Neftydy i Ozyrysa lub Izydy i Seta
Astarte – bliskowschodnia bogini wojny, razem z Anat była opiekunką zaprzęgów rydwanów
Aton – dysk słoneczny, przez krótki czas zajmował miejsce Amona
Atum / Ra – bóg Słońca, stwórca świata, pan ładu
Bastet – bogini miłości, radości, muzyki, tańca, domowego ogniska, płodności i kotów
Chnum – stwórca ludzi, bóg Elefantyny czczony pod postacią barana
Geb – bóg ziemi, brat i mąż Nut, syn Tefnut i Szu
Hathor – bogini-krowa, córka Ra
Horus – bóg nieba, opiekun faraonów, syn Izydy i Ozyrysa
Izyda – bogini natury, płodności, opiekunka rodzin, siostra i żona Ozyrysa
Maat – bogini praw porządku, harmonii i sprawiedliwości w kosmosie i społeczeństwie, żona Tota
Mut – bogini nieba, żona Amona
Neftyda – bogini śmierci, doradca w Sądzie Ozyrysa, siostra i żona Seta
Nut – bogini nieba, siostra i żona Geba, córka Tefnut i Szu
Ozyrys – bóg śmierci i odrodzonego życia, Wielki Sędzia zmarłych, brat i mąż Izydy
Ptah – opiekun sztuki i rzemiosła
Sachmet – bogini wojny, zemsty i chorób
Set – pan burz, pustyń, Górnego Egiptu, ciemności, wojny i chaosu, brat i mąż Neftydy
Szu – bóg powietrza, mąż Tefnut
Tefnut – bogini wilgoci i ciemnych otchłani podziemnych, żona Szu
Tot – pan księżyca, bóg mądrości, wynalazca pisma, autor ksiąg magicznych, mąż Maatjudeo-chrześcijańska
Adramelech – demon, na którego cześć palono dzieci
Azazel – demon pustyni, któremu Aaron poświęcił jednego z kozłów ofiarnych
Barakiel – jeden z siedmiu archaniołów, jeden z czterech wodzów Serafinów
Belial – jeden z upadłych aniołów, jeden z czterech piekielnych książąt, patron nieprawości
Belzebub – jeden z wodzów demonów, przedstawiany pod postacią muchy
Gabriel – jeden z siedmiu archaniołów, anioł zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, kary, śmierci i objawienia
Głód – jeden z czterech Jeźdźców Apokalipsy
Lilith – demon groźny dla ciężarnych kobiet, w niektórych interpretacjach uważana za pierwszą żonę Adama
Lucyfer – jeden z upadłych aniołów i czterech piekielnych książąt, często identyfikowany z Szatanem
Marut – anioł, nauczający rodzaj ludzki
Michał – jeden z siedmiu archaniołów, wojowniczy anioł, który strącił Szatana do Piekieł
Rafał – jeden z siedmiu archaniołów, patron chorych, lekarzy i podróżników
Samael – kontrowersyjny anioł, duch zniszczenia
Sandalfon – anioł modlitwy
Szatan – upadły anioł, jeden z czterech książąt piekielnych, niegdyś zbuntował się przeciw Bogu. Często utożsamiany z Lucyferem
Śmierć – jeden z czterech Jeźdźców Apokalipsy, jest symbolem przedwczesnej śmierci, jego towarzyszką jest Otchłań
Wojna – jeden z czterech Jeźdźców Apokalipsy, który ma odebrać ludziom pokójindyjska
bogowie wedyjscy:
Agni – bóg ognia
Djaus – bóg nieba
Indra – bóg uzdrawiającej burzy, władca piorunów, król niebian, pogromca złych mocy i demonów, opiekun wojowników i boskich zastępów
Jama – bóg śmierci i zmarłych, władca zaświatów
Mitra – czuwa nad przestrzeganiem umów, wiązany ze Słońcem, uosabia łagodny, opiekuńczy aspekt władzy królewskiej
Prythiwi – bogini Ziemia, symbol nadziei, hojności, odporności i cierpliwości
Puszan – bóg słońca i płodności, strażnik bydła i dróg
Ratri – bogini nocy
Rudra – bóg czasu, śmierci, uzdrawiania, leków, burzy i natury
Sawitar – bóg światła słonecznego, władca wody i wiatru
Soma – bóg księżyca
Surja – bóg słońca, zsyłał niepokój, choroby i cierpienia
Uszas – bogini jutrzenki, przynosząca pomyślność
Waju – bóg nieskończonej przestrzeni
Waruna – bóg nieba i wód
bogowie hinduistyczni:
Brahma – bóg stwórca
Durga – bogini-wojowniczka, jedna z postaci Śakti
Ganeśa – bóg mądrości i sprytu, opiekun uczonych, nauki, ksiąg, liter, skrybów i szkół
Kali – bogini czasu i śmierci, pogromczyni demonów i sił zła, żona Śiwy, jedna z postaci Śakti
Lakszmi – bogini szczęścia, bogactwa i piękna, żona Wisznu
Maja – bogini, nadprzyrodzona, iluzoryczna moc
Parwati – bogini matka, personifikacja kobiecości, jedna z postaci Śakti
Saraswati – bogini prawdy, mądrości i przebaczenia, patronka nauk, sztuk pięknych, muzyki oraz rzek
Śiwa – jeden z głównych bogów, dobroczyńca, jogin i asceta
Wisznu – bóg podtrzymania życiagrecka i rzymska
Afrodyta | Wenus – bogini miłości, piękna, kwiatów, pożądania i płodności, żona Hefajstosa/Wulkana, kochanka Aresa/Marsa
Anteros – bóg miłości odwzajemnionej, miłości nieodwzajemnionej i zemsty za zdradzoną miłość
Apollo – bóg piękna, światła, życia, śmierci, zarazy, muzyki, wróżb, prawdy, prawa, porządku, patron sztuki i poezji, przewodnik muz
Amfitryta | Salacja  – bogini morza, żona Posejdona/Neptuna
Ares | Mars – bóg wojny, kochanek Afrodyty/Wenus
Asklepios | Eskulap – bóg sztuki lekarskiej, mąż Epione
Atena | Minerwa – bogini mądrości, nauki, literatury, sztuki i sprawiedliwej wojny, bogini-dziewica
Artemida | Diana – bogini łowów, zwierząt, lasów, gór, roślinności i światła Księżycowego, bogini-dziewica
Demeter | Ceres – bogini płodności ziemi, urodzaju, ziemi uprawnej, zbóż, rolnictwa i wegetacji
Dionizos | Bachus – bóg płodności, dzikiej natury, winnej latorośli i wina
Epione – bogini ukojenia bólu, żona Asklepiosa/Eskulapa
Ejlejtyja – bogini porodu i połogu
Eros | Amor – bóg miłości i namiętności seksualnej, mąż Psyche
Hades | Pluton – bóg świata podziemnego, mąż Persefony
Harmonia | Concordia – bogini zgody, ładu i symetrii
Hebe | Juwentas – bogini młodości i wdzięku
Hefajstos | Wulkan – bóg ognia, kowali i złotników, mąż Afrodyty
Hera | Junona – królowa Olimpu, bogini niebios i płodności, patronka macierzyństwa, opiekunka małżeństwa, piękna i rodziny, żona Zeusa
Hermes | Merkury  – bóg dróg, podróżnych, kupców, pasterzy, złodziei, posłaniec bogów
Hestia | Westa – bogini ognia i ogniska domowego, podróżnych, nowożeńców i sierot
Kronos | Saturn – ojciec bogów, mąż Rei/Ops
Persefona – królowa świata podziemnego i bogini obfitości, żona Hadesa
Posejdon | Neptun – bóg mórz, trzęsień ziemi, żeglarzy, rybaków, mąż Amfitryty
Psyche – bogini i uosobienie duszy ludzkiej, żona Erosa
Reja | Ops  – bogini płodności, opiekunka dzieci, żona Kronosa/Saturna
Tyche | Fortuna – bogini kierująca ludzkimi losami
Zeus | Jowisz – król bogów, bóg nieba, mąż Heryceltycka
bogowie główni:
Bogini Matka – dziewica, matka, śmierć - potrójna bogini, pramatka, symbol ziemi, życia, płodności, księżyca, kosmiczny pierwiastek żeński, żona Cernunnosa
Cernunnos – władca dzikich zwierząt, bóstwo natury, urodzaju, słońca, nieba , polowań śmierci i odrodzenia, życia i męskości
bogowie iryjscy:
Anu – Ziemia Matka, bogini dostatku, żywicielka
Balor – jednooki bóg śmierci i zniszczenia
Beli – bóg płodności i słońca, opiekun chorych
Brigid – bogini poezji, płodności, patronka uzdrowicieli, kowali, rzemieślników, wojowników i druidów
Caridwen – bogini zboża
Cromm Cruach – złoty bóg rolnictwa i urodzaju
Dagda | Eochaid Ollathair – bóg druidów, rolnictwa, obfitości i płodności, uosobienie doskonałości
Danu – Wielka Bogini Matka, mityczna matka bóstw iryjskich zwanych Tuatha De Danann "Plemię Bogini Danu". Patronka żywności, urodzaju, obfitości i żyzności oraz podziemia, śmierci, zniszczenia i nędzy
Lugh – król Irlandii, bóg słońca światła, błyskawic i nauk, heros, młody, silny, złotowłosy, twórca wszelkich sztuk i rzemiosł, opiekun handlu
Nuada | Nodens – król Tuatha de Danann, bóg światła, rozwoju, polowań, wiatru, uzdrowienia i wód, poniekąd też wojny
Medb – bogini wojny, walki wręcz i seksualności
Morrigan – potrójna bogini: Nemain, Badb, Macha; bogini magii, podziemia, wojny i zniszczenia
Ogma – bóg-siłacz, opiekun wymowy i wynalazca sakralnego pisma ogam; bóg elokwencji, języka i mądrości
bogowie galijscy:
Belenos – bóg płodności, słońca, urodzaju i rolnictwa, mąż Belisamy
Belisama – bogini ognia, żona Belenosa
Esus – bóg drwal, ojciec rodzaju ludzkiego
Lugos – bóg słońca, światła, błyskawic i nauk, twórca wszelkich sztuk i rzemiosł
Nantosvelta – małżonka boga Taranisa
Rhiannon | Epona – bogini koni
Taranis – bóg piorunów
Teutates – bóg wojny oraz jedności plemiennejnordycka
Baldur | Balder – bóg światła, piękna, dobra i mądrości, mąż Nanny [postać kanoniczna]
Borr – ojciec pierwszych bogów
Bragi – bóg poezji, skaldów i elokwencji, mąż Idun
Forseti – bóg sprawiedliwości, pokoju i prawdy
Freja – bogini wegetacji, miłości, płodności, magii, wojny, żona Oda
Frejr – bóg urodzaju, roślinności, pokoju, płodności, bogactwa i radości, mąż Gerdy
Frigg | Frick – bogini małżeństwa, deszczu, chmur, nieba, opiekunka rodzin, ogniska domowego, żona Odyna
Hajmdal | Rigr – strażnik Tęczowego Mostu Bifrostu
Hel | Hella – władczyni krainy zmarłych
Höd – ślepy bóg nocy
Idun | Idunna – bogini wiosny, żona Bragiego
Loki – bóg ognia i oszustwa, mąż Sigyn [postać kanoniczna]
Nanna – bogini dobra, piękna i wiosny, żona Baldura
Njörðr – bóg spokojnego morza, opiekun kupców i myśliwych, mąż Skadi
Odyn | Wotan – bóg wojny i wojowników, mądrości, poezji, magii; najwyższy z bogów nordyckich, mąż Frigg [postać kanoniczna]
Thor | Donnar – bóg burzy i piorunów, sił witalnych, rolnictwa, patron ogniska domowego i małżeństwa, mąż Sif
Tyr | Ziu – bóg wojny, walki, siły, honoru, prawa, sprawiedliwości
Sif – bogini zbóż, urodzaju, płodności, miłości i urody, żona Thora
Sigyn – bogini zwycięstw, żona Lokiego
Skadi – bogini gór i zimy, żona Njörðrasłowiańska
Białobóg – bóg szczęścia i dobra, zsyłający pomyślny los
Chors – bóg słońca
Czarnobóg – bóg zła, zsyłający nieszczęścia
Dażbóg – bóg dostatku
Dzidzileyla – bogini małżeństwa
Dziewanna – bogini życia, roślinności, polowań i lasów
Flins – bóg śmierci
Jarowit – bóg wojny
Jaryło – bóg roślinności, płodności i wiosny
Kupała – bogini płodności
Marzanna – bogini zimy i śmierci
Mokosz – bogini matka, opiekunka kobiet
Oźwiena – bogini echa i plotek
Perperuna / Dodola – bogini deszczu, żona Peruna
Perun – bóg grzmotów i piorunów, mąż Perperuny
Pogwizd – bóg wiatru
Radogost – bóg honoru i gościnności
Rod – bóg wszechświata, stworzyciel, król bogów
Siwa – bogini życia i płodności
Strzybóg – bóg wiatru
Swarożyc – bóg ognia ofiarnego i domowego
Swaróg – bóg nieba, słońca, ognia i kowalstwa
Świętowid – bóg nieba, wojny, płodności i urodzaju
Weles – bóg magii, przysiąg, sztuki, rzemiosła, kupców i bogactwa
Zorza – bogini brzasku i zmierzchuchińska
Baimei Shen – bóg prostytucji i domów publicznych
Baosheng Dadi – bóg medycyny
Caishen – bóg bogactwa i dobrobytu
Chang’e – bogini Księżyca
Dǒumǔ – bogini nieba
Erlang Shen – trójoki bóg; jego trzecie oko widzi prawdę
Feilian | Xie Feng – bóg wiatru
Gonggong | Kanghui – bóg wody, uważany za potwora morskiego
Guanyin – bogini miłosierdzia
Jiutian Xuannü – bogini wojny, seksualności i długowieczności
Longmu – kobieta, która stała się boginią po wychowaniu pięciu młodych smoków
Mazu – bogini mórz
Meng Po – bogini zapomnienia
Nüwa – bogini, stwórca ludzkości, naprawiająca fundamenty nieba
Pa-cha – bóg chroniący farmerów przed szarańczą
Shunfeng'er – bóg morza i drzwi, strażnik świątyni morskiej bogini Mazu
Smoczy Król – bóg wody i pogody
Wenchang Wang – bóg kultury i literatury
Wúshēng Lǎomǔ – bogini, starożytna matka Chin
Yan Luo – władca piekieł
Yu Shi – bóg deszczujapońska
Amaterasu – bogini słońca
Ame-no-Uzume – bogini świtu, radości i zabaw
Fūjin | Futen | Kami-no-Kaze – bóg wiatru
Hachiman – bóg wojny i wojowników, obrońca ludności japońskiej
Inari Ōkami – bóstwo lisów, płodności, ryżu, herbaty, sake, rolnictwa i przemysłu
Izanagi – bóg stworzenia i życia, mąż i brat Izanami
Izanami – bogini stworzenia i śmierci, siostra i żona Izanagiego
Kushinadahime – bogini ryżu, żona Susanoo
Ōkuninushi – bóg budowy, biznesu i medycyny
Omoikane – bóg wiedzy i inteligencji
Raijin – bóg błyskawic, grzmotów i burz
Ryūjin | Ryōjin – smoczy bóg morza
Suijin – bóg wody
Susanoo – bóg morza i burz, mąż Kushinadahime
Tenjin – bóg szkolnictwa, poetów
Tsukuyomi – bóg księżyca panujący nad nocą, przypływami i odpływamiindiańska
bogowie indiańscy:
Wakan Tanka – najwyższe bóstwo, stworzyciel wszechświata, ojciec Ojca Niebo i Matki Ziemi, nazywany Dziadkiem
Wielki Duch – stwórca wszechświata, uosobienie odwiecznego kosmicznego ładu
Manitu – tajemnicza nieznana siła przenikająca całą przyrodę, uosobienie sił i zjawisk przyrody w ich działaniu, uznawany za siłę sprawczą Wielkiego Ducha
Matka Ziemia – uosobienie Ziemi, pramatka wszystkich żywych istot, małżonka Ojca Niebo
Ojciec Niebo – uosobienie Nieba, praojciec wszystkich żywych istot, małżonek Matki Ziemi
Słońce | Wi – uosobienie Słońca
Księżyc – uosobienie Księżyca (postać żeńska)
Kobieta Biały Bizon | Wohpe – nauczycielka ludzi, strażniczka pokoju, podarowała ludziom fajkę pokoju
Wiatr – uosobienie wiatrów
Spadająca Gwiazda – uosobienie spadającej gwiazdy (postać żeńska)
Ptak Gromu | Wakinyan – duch pioruna i żywiołowych sił tworzenia i destrukcji
Kojot – trickster, stwórca kłamstwa, dawca ognia
Kruk – trickster, stwórca i nauczyciel ludzi
Kukurydza – uosobienie kukurydzy (pod postacią miłej staruszki)
Wilk – jeden ze stwórców, władca zmarłych
Wisakedjak – trickster, nauczyciel harmonii, brat Wilka
bogowie innuiccy:
Anguta – ojciec duchów
Duch Księżyca – wielki myśliwy, patron płodności, śmiertelności oraz zwierząt; jeden z trzech duchów
Duch Morza | Sedna – najważniejszy z trzech duchów. Patronka wszystkich stworzeń, którymi żywią się ludzie; jedna z trzech duchów
Duch Powietrza | Sila – patronka deszczu, śniegu, wiatru i morza; jedna z trzech duchów
Main – opiekun słońca
Ojciec Kruk – stwórca
Tornak – zły duch, ojciec wszystkich demonów świata
Tukungersak – pierwszy człowiek, ojciec ludziaztecka
Cinteotl | Pan Kolby Kukurydzy – bóg kukurydzy
Chalchiuhtlicue – bogini rzek i jezior, żona Tlaloca
Huehneteotl | Stary Bóg – bóg ognia i domowego ogniska
Huitzilopochtli | Koliber Południa – bóg wojny, opiekun narodu i państwa
Koatlikue – bogini Ziemi w dwóch aspektach - życia i śmierci
Makuilszoczitl – bóg miłości, śpiewu, muzyki, tańca i młodej odrastającej roślinności
Ometeotl – najwyższy bóg nieba, bóg dwoisty, matka i ojciec bogów i ludzi, dawca życia; jego męskim przejawem był Ometecuhtli, a żeńskim Ometecihuatl. Rodzic czterech najwyższych bóstw: Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Tezcatlipoca, Xipe Totec
Quetzalcoatl | Pierzasty wąż – bóg Słońca, wiatru i wiedzy, symbol dobra. Współtwórca świata, stwórca pierwszych ludzi i dawca kukurydzy. Jedyny aztecki bóg o białej skórze i jasnych oczach, inkarnujący w ludzi. Brat Tezcatlipoca
Szocziketsal – bogini kwiatów, miłości i sztuk zdobniczych
Szolotl | Xolotl – bóg podziemnego świata zmarłych
Tezcatlipoca | Dymiące Zwierciadło – współtwórca i niszczyciel kolejno stwarzanych światów. Bóg nocnego nieba, cieni i magii. Bóstwo opiekuńcze czarowników i władzy królewskiej
Tlaloc – bóg deszczu i piorunów. Mąż Chalchiuhtlicue
Tlazolteotl | Zjadająca Grzechy – bogini-matka, pożeraczka ludzkich grzechów
Xipe Totec | Pan Odarty ze Skóry – bóg roślinności i płodności wiosennej
Xochipilli – bóg kwiatów, lata, tańca, biesiad i malarstwa
Xochiquetzal – bogini kwiatów, brzemienności, porodów, żeńskiej płodności, kreatywności i rzemiosł wykonywanych przez kobietyvoodoo
Baron Samedi – duch (loa), przywódca i ojciec wszystkich duchów śmierci Guédé, pan podziemi, mistrz magii; mąż Maman Brigitte
Damballah – bóg-wąż
Erzulie – bogini miłości i płodności
Maman Brigitte – duch (loa) opiekunka cmentarzy i grobów; żona Barona Samedi
Ogoun – bóg wojny
Oxala – bóg miłosierdzia
Papa Legba – bóg strzegący granicy między światem żywych i umarłych
Szango – bóg burzy
Szablon wykonany przez drama queen. Obsługiwane przez usługę Blogger.