Spis nowych bogów

zajęci bogowie:
globalizacja (mr. World), twerking (Oshun), Halloween (Crom Cruach), narkotyki (mr. Trip), Snapchat, Tumblr

Globalizacja / Mr. World
personifikacja efektu globalizacji; bóg wiedzący wszystko o wszystkich ludziach
Proces globalizacji rozpoczął się już ponad kilka stuleci temu (ok. XV w.), kiedy zaczęto odkrywać nowe lądy i przenosić kulturę, język, obyczaje do ziem nieznanych. Nie był to proces, który został zauważony od razu – ludzie byli nieświadomi, że stając na kolejnych ziemiach i świadcząc o swoich zwyczajach, zacierają granice między państwami. Można posłużyć się tutaj określeniem Marshalla McLuhana, iż świat stał się jedną wielką globalną wioską, gdzie każdy każdego doskonale zna, a czas przekazywania między sobą wiadomości trwa dosłownie ułamki sekund. Chociaż proces globalizacji rozpoczął się już kilka stuleci temu, ludzie zaczęli świadomie go postrzegać dopiero w XX wieku.

Poczta
personifikacja poczty, przesyłek i komunikacji na odległość; bóstwo przesyłek i komunikatorów
Starzy bogowie mogą mieć swojego Hermesa, jednak nowi bogowie zdają się całkowicie na Pocztę. Z tym, że Poczta nie jest już wcale pierwszej młodości, bo jej początki można zauważyć już około 2000 roku p.n.e. w Egipcie, około IX w. p.n.e. w Chinach, w Persji (VI w. p.n.e.) czy na dworze Aleksandra Wielkiego (IV w. p.n.e.) Około 14 roku n.e. w Rzymie poczta była ogólnodostępna (można więc to uznać za formalną datę narodzin boga poczty). Budowano coraz więcej stacji kurierskich, królowie zaczęli lepiej dbać o drogi, żeby usprawnić komunikację. Poczta nigdy nie została wyparta, co najwyżej zmieniała swoją osobowość. Do tej pory kursują przeróżni kurierzy, a Motoryzacja i Globalizacja jedynie usprawniają funkcjonowanie. Ale to nie wszystko – Poczta przecież przeszła też do sieci i technologii, funkcjonując jako maile, SMSy i komunikatory. Można pokusić się wręcz o stwierdzenie, że potęga tego boga nigdy nie przeminie – bo ludzie zawsze będą potrzebowali komunikacji i przesyłek przez granice.

Elektrotechnika
personifikacja elektrotechniki; bóstwo panujące nad elektrycznością
Człowiek od zawsze był zafascynowany naturalnym wyładowaniem elektrycznym. Błyskawice i gromy przypisywane były starym bogom. Jednak postęp technologii i zmiana wartości człowieka stworzyły całkiem nowego boga – Elektrotechnikę. Jego narodziny można datować na XIX wiek, kiedy zaczęły powstawać na jego bazie telegrafy, telefony, żarówki, fonografy – a z czasem również i elektrownie. Prąd, który otrzymali ludzie, przeniknął wszystkie dziedziny życia człowieka i towarzyszy mu na każdym kroku – w domu, na ulicach, w tramwajach i pociągach. Nowoczesność oznacza więcej urządzeń elektronicznych, więcej prądu. Ten bóg z całą pewnością ma się dobrze, zważywszy na to, że wiele nowych bogów powstało dzięki jego obecności.

Kolej
personifikacja kolei; bóstwo panujące nad komunikacją torową
Pierwsze ślady torów kolejowych można było odnaleźć już w starożytności – lecz z jakiegoś powodu zapomniano o takim środku transportu. Powrócił dopiero w średniowieczu i przez trzysta lat był wykorzystywany głównie w kopalni, jako pomoc przy transporcie towarów. Dopiero XIX wiek przyniósł rewolucję, gdy koleją zaczęto określać środek transportu – tym razem ludzi. Miało to miejsce w Wielkiej Brytanii, następnie popularność tego środka transportu rozprzestrzeniła się na wszystkie kontynenty – a w roku 1898 to Stany Zjednoczone długością linii kolejowych wyprzedzały pozostałe państwa. Stan kolei wciąż się poprawiał, zyskując coraz większość popularność wśród ludzi. Obecnie oprócz dobrze znanych pociągów, do tego samego boga należą również kolejki i tramwaje. A w zasadzie – wszystko, co jeździ po torach.

Prasa
personifikacja prasy; bóstwo gazet i informacji w nich zawartych
Historia prasy sięga jeszcze głębiej w historię niż proces globalizacji. Powstała tak naprawdę z opowieści przekazywanych ustnie i chęci utrwalenia ich. Wpierw informacje zostawały przedstawione jako malowidła, następnie dopiero wynaleziono alfabet. Ciężko określić narodziny Prasy – pierwsza gazeta ukazywała się już w starożytnym Egipcie (ok. 1500 r. p.n.e), pojawiała się również w Chinach (ok. 200 r. p.n.e.), aczkolwiek najczęściej wspominany jest starożytny Rzym. Acta Diurna Populi Romani, czyli Dziennik Narodu Rzymskiego, powstał z polecenia Juliusza Cezara w 59 r. p.n.e. – a ukazywał się aż do 209 roku n.e. W 1833 roku w Ameryce rozpoczął się przełom związany z prasą – wiadomości publikowane były z myślą o wzbudzeniu sensacji, a prasa dostępna była dosłownie za jednego pensa (tzw. penny press), stała się ogólnodostępna i ten rok można uznać za narodziny boga prasy. Prasa jest osobowością niezwykle zmienną i przekształcaną na przestrzeni lat. Aktualnie zepchnięta na dalszy plan przez najnowsze media, ale wciąż pozostaje autorytetem na ich tle. Oczywistym jest, że Prasa jest specjalistą w wielu dziedzinach, a także zna treści wszystkich newsów, które się ukazują na stronach gazet.

Fotografia
personifikacja fotografii; bóstwo znające dokładnie każde zrobione zdjęcie
Początki Fotografii wcale nie należały do najprostszych. Powszechnie wiadomym jest, że pierwsza trwała fotografia została zrobiona już w 1826 roku, ale wymagała poświęcenia wielu cennych godzin ze swojego życia i odpowiednich warunków. Fotografia nie była łatwą dziedziną – ale wkrótce zastąpiła obrazy, będąc bardziej wiarygodną. Również aparaty zmieniały formę, tak jak i wywoływanie zdjęć stawało się prostsze. Same początki Fotografii były niezwykle trudne i żmudne – ale dzisiejsze czasy to wynagradzają. Jest powszechnym środkiem przekazu, często też zastępuje sposób komunikacji – często jest sposobem komunikacji. Występuje wszędzie, w tak różnorodnych typach, że można by się pokusić o zastanowienie czy istnieje aby na pewno tylko jeden jej charakter. Jest przecież profesjonalna i amatorska, ukazująca krajobrazy, podająca przekazy, inspirująca, ale też nie mająca żadnego głębszego znaczenia, prywatna, intymna. Fotografia, przez ogólny dostęp, bardzo dobrze zaczęła się dogadywać z mediami społecznościowymi, które stale ją ubogacają własnymi pomysłami. Jednak jeśli przykryć bardziej rozrywkową i narcystyczną sferę, pozostaje tylko pełny profesjonalizm, piękno, szok i skupienie.

Radio
personifikacja radia; bóstwo panujące nad odbiornikami radiowymi
Radio tak naprawdę jest potomkiem telegrafów i fal elektromagnetycznych. Za wynalazcę przyjmuje się Guglielmo Marconiego, który przez różne eksperymenty stworzył finalnie „telegraf bez drutu” nazywany też radiotelegrafem. Mimo wcześniejszego odkrycia, radio zostało dopiero w pełni wykorzystane przez wojsko podczas I wojny światowej – wtedy powstawało najwięcej radioodbiorników. Prywatne firmy podchwyciły wynalazek i zaczęły używać radia wpierw do przekazywania wiadomości, później również do rozrywki. Obecnie można mówić o dwóch osobowościach Radia – informacyjnym oraz komercyjnym. Chociaż minęły już czasy, gdy Radio było głównym ośrodkiem kultu, wciąż towarzyszy człowiekowi w wielu aspektach życia – choćby podczas jazdy samochodem, podróży… albo w pracy. Czy więc aby na pewno jest mało istotnym, wypartym i niemodnym medium?

Telefon
personifikacja telefonów; bóstwo panujące nad aparatami telefonicznymi
Telefon jest kolejnym „dzieckiem” telegrafu oraz fal elektromagnetycznych. Za wynalazcę przyjmuje się Alexandra Grahama Bella, który nazywał wpierw telefon „mówiącą puszką”. Wynalazł go w 1876, a Eddison udoskonalił go w 1877 roku. Dzięki niemu można było oddzielić słuchawkę od puszki głosowej. Początkowo chciano wykorzystać telefon jako środek przekazu audycji radiowych, jednak porzucono ten pomysł. Z nowego wynalazku szybko zaczęła korzystać prasa i agencje informacyjne. Telefon również przechodził swój rozwój – od ogromnych aparatów aż po niewielkie urządzenia, które posiada każdy człowiek i z którym praktycznie nigdy się nie rozstaje. Telefon, czy też w dzisiejszych czasach – aparat komórkowy, jest tak wielofunkcyjny, że zastępuje często inne wynalazki, takie jak budzik, notatki, kalendarz, zegarek. Najwidoczniej jest wciąż też mistrzem współpracy, bo nie ma problemów z korzystaniem z aplikacji firm czy mediów społecznościowych. Jest nieodłączną częścią życia człowieka i przede wszystkim – wciąż jest modny.

Kino
personifikacja kina oraz filmów; bóstwo produkcji filmowych
Gdyby ludzie nie lubili być oszukiwani, prawdopodobnie nie powstałoby nic takiego jak film. Bo fakt, że odkryto niedoskonałość ludzkiego wzroku i opóźnienia w przetwarzaniu obrazu, sprowokowało do stworzenia czegoś nowego – filmu. Za twórców Kina uważani są bracia Lumière, którzy w 1895 roku opracowali kinematograf i zorganizowali pierwszy pokaz filmowy. Można pokusić się nawet o powiedzenie, że Kino jest potomkiem Fotografii. Wpierw nieme, potem zaczęło wprowadzać kolejne urozmaicenia, poszerzać własne gatunki, dodawać kolory – poddawało się wpływom politycznym, pozwalało ludziom na kształtowanie siebie samego, aż dotarło do tego, czym jest teraz. Ludzie z chęcią poświęcają mu swój czas i pieniądze w zamian za kilka godzin dostatecznej rozrywki.

Motoryzacja
personifikacja motoryzacji; bóstwo panujące nad pojazdami
Pierwsze próby konstrukcji samochodu odbyły się już w 1769 roku, gdy we Francji skonstruowano pojazd mechaniczny o napędzie parowym. Ponownych prób podjęto się w czasie rewolucji przemysłowej, gdy powstawały kolejne eksperymenty, lecz dopiero na początku XX wieku założono pierwsze przedsiębiorstwo produkujące samochody. Od 1929 roku rozpoczęły się intensywne unowocześnienia pojazdu, natomiast od 1947 rozpoczęto produkcję samochodów wyścigowych i prestiżowych sportowych, i prawdopodobnie tę właśnie datę można przyjąć jako narodziny nowego mogą, Motoryzacji. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie życia bez samochodu, produkowane jest coraz więcej coraz lepszych, z coraz większą gamą elektroniki w środku, a świat dąży do tego, aby na każdego człowieka przypadał chociaż jeden samochód. Motoryzacja ma się więc znakomicie, ale coś, co sprawia mu największą przyjemność – to krwawe wypadki samochodowe jako ofiara dla niego.


Telewizja / postać kanoniczna
personifikacja telewizji; bogini panująca nad odbiornikami telewizyjnymi
Ciężko w to uwierzyć, ale pierwsze próby skonstruowania odbiornika telewizyjnego pojawiły się już w latach 70. XIX wieku. Mimo usilnych prób, genialni wynalazcy i wizjonerzy nie mogli dokończyć swojego dzieła ze względów technicznych. Próby jednak nie zostały zawieszone i już w 1927 roku pojawiło się pierwsze wyświetlenie scenek z osobami. W 1935 roku telewizja pojawia się w Berlinie, rok później w Paryżu, jednak prawdziwy rozwój miał miejsce w USA, w czasie, gdy Europa pochłonięta była wojną. W 1950 roku w USA pojawia się już kolorowa telewizja. Początkowo odbiorniki były okropnie drogie – ale zaczęły też zastępować radia i jego audycje. Rozwój Telewizji i rozrywka dostarczana przez ekran skupiały wokół siebie całe rodziny – szczególnie, gdy programy wciąż zaczynały się poszerzać i miały coraz więcej do zaoferowania coraz szerszemu gronu odbiorców. Telewizja w teorii zeszła na dalszy plan na rzecz Internetu, ale wciąż pozostaje niezwykle ważnym aspektem życia człowieka. Wraz z Prasą, Radiem i Internetem tworzą dopełniającą się czwórkę dominujących, informacyjnych bogów. Telewizja potrafi panować nad wszystkimi odbiornikami, a także komunikować się poprzez nie.

Technologia / postać kanoniczna
personifikacja technologii, bóg sprzętu i postępu technologicznego
Świat zawsze dążył do ciągłego rozwijania się. Przez wojny, odkrywców lub genialnych wynalazców udało się ruszyć świat do tego stadium, w którym znamy go teraz. Niezwykle intensywny postęp można było zauważyć już w XIX wieku, w czasie rewolucji przemysłowej, ale dopiero XX wiek, a w zasadzie jego końcówka, przyniosła postęp technologiczny. Dlatego za narodziny boga technologii przyjmuje się lata 90. XX wieku, kiedy wśród ludzi zaczął pojawiać się szał na coraz to nowsze cuda techniki. Co roku nowa konsola do gier, co roku nowy telefon, co chwilę nowa gra komputerowa, co trochę nowy sprzęt elektroniczny. Pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologie, które zadziwiają ludzi – a tymczasem Technologia ma się świetnie i rośnie w siłę, szczególnie dzięki zafascynowaniu geeków.

Internet
personifikacja Internetu; bóstwo panujące nad siecią
Najnowsze i niezwykle potężne medium, jak większość genialnych wynalazków stworzone pierwotnie z myślą o wojsku. Prace nad nim rozpoczęły się tak dokładniej w 1958 roku. Miał otworzyć nową erę komunikacji, przy okazji łącząc ze sobą wynalezione już komputery. Sieć została udostępniona osobom cywilnym dopiero w 1983 roku, a w 1990 roku przybrała nazwę Internet. Wywołał szał na całym świecie, jeszcze bardziej zacierając granice między państwami i ludźmi. Jest bardzo młodym medium, ale też u szczytu swojej potęgi i zna się na dobrej współpracy – zarówno z mediami społecznościowymi, jak i innymi nowymi bogami (prasa – portale informacyjne, radio – radia internetowe, telewizja i kino – portale filmowe… można wymieniać bardzo, bardzo długo). A może po prostu jest diabelnie inteligentny i wie, że świadczone innym nowym bogom usługi przyczyniają się tylko do stałego wzrostu jego potęgi?

Facebook
personifikacja portalu społecznościowego Facebook
Początki działalności medium datuje się na 4 lutego 2004 roku, a ich inicjatorem był ówczesny student, Mark Zuckerberg. Jego celem była próba umożliwienia studentom poznawanie się nie tylko podczas wykładów, w kontaktach osobistych, ale również przez Internet. Z czasem Facebook stał się dostępny również dla reszty użytkowników i wyparł popularny wcześniej MySpace. Facebook wciąż swoją popularnością wyprzedza pozostałe portale społecznościowe, głównie poprzez swój charakter – daje użytkownikom swobodę komunikacji, chwalenia się swoim życiem codziennym, a także potrafi zrzeszać ludzi poprzez grupy i wydarzenia, które oferuje. Jest bardzo uniwersalnym i podstawowym medium. Jego powszechnie znanym symbolem jest like.

YouTube
personifikacja serwisu internetowego YouTube
YouTube jest serwisem internetowym założonym w lutym 2005 roku. YouTube działał na zupełnie innych regułach niż dotychczasowo znane media społecznościowe – pozwalał szerokiemu gronu na dzielenie się przeżyciami w formie nagranego obrazu i krytyczne odnoszenie się do nich. YouTube jest serwisem, na którym znajdzie się zarówno muzykę, zwiastuny filmów, profesjonalne teledyski, krytyki i videoblogi, jak amatorskie nagrania chociażby słodkich kotków czy zabawnych sytuacji. YouTube umożliwia zarówno komentowanie jak i transmisje na żywo przeróżnych wydarzeń. To, jak go wykorzystasz, zależy od Ciebie, ale pamiętaj – to przekaz obrazowy jest teraz najbardziej „w modzie”.

Instagram
personifikacja serwisu internetowego Instagram
Instagram został założony w 2010 roku jako serwis do udostępniania i obróbki grafik. Od tamtego czasu wybił się na wyżyny popularności i jest pod tym względem na trzecim miejscu w USA. Charakterystycznymi dla Instagrama są zdjęcia w formie kwadratu, a także hashtagi, które zaczęły pojawiać się też na innych portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter – z tym, że hashtagi dla Instagrama mają za zadanie jedynie zwiększyć zasięg opublikowanego zdjęcia. Instagram jest najbardziej popularny wśród młodych kobiet, choć nie oznacza to, że mężczyźni znajdują się w znacznej mniejszości. Charakter Instagrama można przedstawić jako luźny, młodzieżowy i reportażowy. Jest prawdziwą kopalnią inspirujących, pięknie obrobionych zdjęć. Instagram również pomaga wybijać się młodym, pięknym dziewczynom, którym przypisuje się nazwę Instamodelek.

Twitter [postać wolna]
personifikacja portalu społecznościowego Twitter
Twitter założony został przez czterech znajomych – Jacka Dorseya, Noeaha Glassa, Biza Stone’a oraz Evana Williamsa w marcu 2006 roku. Aktualnie Twitter uznany jest za najszybciej rozwijający się portal społecznościowy. W rankingu popularności znajduje się bardzo wysoko – bo aż na czwartym miejscu. Podobnie jak Instagram, popularny jest z używanych przez siebie hashtagów, chociaż w jego przypadku służą głównie po to, aby posegregować tematycznie wypowiedzi. A skoro już przy nich jesteśmy – Twitter ma też ograniczoną możliwość wysławiania się, maksimum 140 znaków, czyli bardzo krótki komunikat. Dlatego jego charakter definiowany jest głównie jako reportażowy i relacjonujący. Jest mistrzem wyrażania wartościowych i najważniejszych informacji w jednym zdaniu.

Fit Lifestyle
personifikacja stylu życia fit
Każdy wiek miał swój własny ideał ciała, do którego dążył. Raz pożądana była smukła sylwetka, raz bardziej obfite kształty. XXI wiek natomiast zrodził całkiem nowe bóstwo – Fit. Odkąd zapanował szał na smukłą, idealną sylwetkę, na półkach sklepowych pojawiły się produkty z dopiskiem Be Fit! Czasopisma zapełniły się poradami i inspirującymi zdjęciami, a ludzie poświęcali własną karierę, aby tylko trenować kolejnych, którzy chcieli być Fit. Fit, bóstwo lifestyle’u, zdaje się mieć bardzo dobrze, na każdym kroku wymyślając kolejne chwytliwe teksty i kolejne ograniczenia, które mają przybliżyć człowieka do wymarzonej sylwetki. Podobno to działa, a czy tak jest – o tym chyba decyduje bóg Fit Lifestyle.

Be Yourself Lifestyle
personifikacja stylu życia bądź sobą
Jako opozycja do każdego ograniczającego i wymagającego lifestyle’u powstał właśnie ten – be yourself. Bądź sobą – po prostu. To bóstwo również narodziło się dopiero w XXI wieku i uparcie dąży do wyparcia wszystkich bogów, którzy uważają, że ludzie są zbyt nieidealni i wciąż muszą nad sobą pracować. To bóstwo akceptuje każdego, bezwarunkowo, niezależnie od tego, jak wygląda i jak się zachowuje – o ile jest szczery sam ze sobą. Be Yourself może odbierać kompleksy i dodawać wiary w siebie. A jak wszyscy doskonale wiemy – wiara czyni cuda.


Jeśli nie znalazłeś/aś dla siebie nic interesującego, nie przejmuj się – żyjemy w końcu w XXI wieku, a wymienione wyżej postacie są jedynie przykładami tego, jak wyglądają i funkcjonują nowi bogowie. Jakie jeszcze postacie i zjawiska możemy Ci zasugerować do rozbudowy przez Ciebie? Na przykład:
Lotnictwo. Moda. Uroda. Taniec – klasyczny, towarzyski, użytkowy, latynoski, solowy. Makdonaldyzację. Korporację. Książki. Gry komputerowe. Memy. Muzykę – wszelkiego rodzaju. Subkultury. Coaching. Modne kultury – np. azjatycką (anime i manga, azjatyckie restauracje). Konsumpcjonizm. Mainstream. Postmaterializm. Ateizm. Sakrobiznes. Karierę. Reklamę. Social Justice. Feminizm. Narkotyki. Alkohol. Tytoń. Sztukę. Malarstwo. Amerykanizację.
Ale jeśli wpadniesz na jeszcze kolejny pomysł – napisz do nas. Na pewno się dogadamy!
Szablon wykonany przez drama queen. Obsługiwane przez usługę Blogger.